Danh mục các bước
(Tổng số bước: 47)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Ký biên bản thỏa thuận thuê đất  (1)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
22
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Ký hợp đồng thuê đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Ký hợp đồng dịch vụ lập hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD
(last modified: 1/20/2017)
Bước này không bắt buộc

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

Miễn phí
0 mn  -  0 mn
15 ngày  -  30 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ đơn vị tư vấn xây dựng


List of construction consulting companies in Vinh Phuc List of construction consulting companies in Vinh Phuc

Kết quả dự kiến

Hợp đồng dịch vụ lập hồ sơ xin cấp GPXD_Tiếng Việt x6 Hợp đồng dịch vụ lập hồ sơ xin cấp GPXD_Tiếng Việt
Hợp đồng dịch vụ lập hồ sơ xin cấp GPXD_Tiếng Anh Hợp đồng dịch vụ lập hồ sơ xin cấp GPXD_Tiếng Anh
Phiếu thu (hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD) Phiếu thu (hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD)

Các chi phí

Ngay sau khi chính thức ký kết hợp đồng dịch vụ, công ty/nhà đầu tư có thể trả trước khoản tạm ứng phí dịch vụ tùy theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng dịch vụ.

Thời gian thực hiện

Thời hạn lập hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD thông thường dao động từ 02 tuần đến 01 tháng tùy vào tính chất và quy mô công trình.
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 30mn - Max. 1h
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 15 ngày - Max. 30 ngày
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License