Danh mục các bước
(Tổng số bước: 47)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Ký biên bản thỏa thuận thuê đất  (1)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
22
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Ký hợp đồng thuê đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
39
Nhận hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD
(last modified: 1/20/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ đơn vị tư vấn xây dựng


List of construction consulting companies in Vinh Phuc List of construction consulting companies in Vinh Phuc

Kết quả dự kiến

Biên bản nghiệm thu bàn giao hồ sơ 01 - Biên bản nghiệm thu bàn giao hồ sơ
Hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD x6 01 - Hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD
Một đĩa CD ghi bản vẽ thiết kế thi công 01 - Một đĩa CD ghi bản vẽ thiết kế thi công
Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ x2 01 - Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ
Hóa đơn GTGT (Hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD) 01 - Hóa đơn GTGT (Hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư (của đơn vị tư vấn) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư (của đơn vị tư vấn)
Giấy phép hành nghề của Chủ nhiệm thiết kế 01 - Giấy phép hành nghề của Chủ nhiệm thiết kế
Hồ sơ công ty 01 - Hồ sơ công ty

Các chi phí

Ngay sau khi ký biên bản nghiệm thu bàn giao hồ sơ, công ty/ nhà đầu tư phải thanh toán toàn bộ phí dịch vụ cho đơn vị tư vấn theo điều khoản hợp đồng dịch vụ mà hai bên đã ký kết.

Thời gian thực hiện

Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 30mn - Max. 1h

Căn cứ pháp lý

1. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11
Luật Xây dựng số 16/2003/QH11
Điều 63.1.b
2. Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
Điều 8.3
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License