Danh mục các bước
(Tổng số bước: 47)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Ký biên bản thỏa thuận thuê đất  (1)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
22
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Ký hợp đồng thuê đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
42
Ký hợp đồng dịch vụ tư vấn và thiết kế PCCC
(last modified: 1/20/2017)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

Miễn phí
0 mn  -  0 mn
3 ngày  -  10 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ đơn vị tư vấn PCCC

tỉnh Vĩnh Phúc

List of FPF consultants (not exhaustive) List of FPF consultants (not exhaustive)

Kết quả dự kiến

Hợp đồng dịch vụ lập hồ sơ thiết kế PCCC x2 Hợp đồng dịch vụ lập hồ sơ thiết kế PCCC
Phiếu thu (hồ sơ thiết kế PCCC) 01 - Phiếu thu (hồ sơ thiết kế PCCC)

Các yêu cầu

1. Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
2. 01 - Libre deuda de patente
Thông tin và/hoặc tài liệu về công ty
Công ty tư vấn có thể đề nghị cung cấp thông tin và/hoặc tài liệu ví dụ thông tin về số tài khoản ngân hàng, mã số thuế ...
3. 01 - Libre deuda de patente
Hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD đã thẩm tra (Bản sao)
4. 01 - Libre deuda de patente
Một đĩa CD ghi bản vẽ thiết kế thi công
Một trong các tài liệu dưới đây:
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao chứng thực quyền sử dụng đất (trong KCN) (Bản sao chứng thực)
hoặc Bản sao chứng thực hợp đồng thuê đất đã ký (VPID)
Bản sao chứng thực hợp đồng thuê đất đã ký (VPID) (Bản sao chứng thực)

Các chi phí

Ngay sau khi ký kết hợp đồng dịch vụ, công ty/nhà đầu tư phải thanh toán một khoản tạm ứng phí dịch vụ theo thỏa thuận của các bên.

Thời gian thực hiện

Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 30mn - Max. 1h
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 3 ngày - Max. 10 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
Điều 15

Thông tin bổ sung

Các bước 42, 43, 44 và 45 chỉ được yêu cầu thực hiện nếu công trình thuộc các trường hợp nêu tại Phụ lục IV của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License