Danh mục các bước
(Tổng số bước: 20)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Ký biên bản thỏa thuận thuê văn phòng  (1)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
18
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
11
Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(last modified: 2/10/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

15 mn  -  35 mn
5 ngày  -  10 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Số 38-40 đường Nguyễn Trãi , TP. Vĩnh Yên
Điện thoại: +84 912 472 482/+84 211 361 6618
Fax: +84 211 361 6018
Thư điện tử: ipa@ipavinhphuc.vn
Trang web: www.ipavinhphuc.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Nguyễn Mạnh Đoàn

Chuyên viên kiêm nhiệm
Điện thoại: +84 918 333 638
Thư điện tử: doannm88@yahoo.com

Kết quả dự kiến

Phiếu nhận và chuyển hồ sơ (đối với GCNĐT - ngoài KCN) 01 - Phiếu nhận và chuyển hồ sơ (đối với GCNĐT - ngoài KCN)

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân Người đại diện
Đối với tất cả nhà đầu tư
1.
Request for investment project implementation (Bản gốc )
2.
Investment project proposal (Bản gốc )
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao Báo cáo tài chính mới nhất đã được kiểm toán đã được hợp pháp hoá lãnh sự
Tài liệu này không được yêu cầu nộp theo luật định mà chỉ là tài liệu khuyến nghị bổ sung để chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. Nhà đầu tư được khuyến nghị nộp Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 03 năm gần nhất (nếu có).
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch báo cáo tài chính đã kiểm toán năm gần nhất đã được chứng thực
5. Biên bản ghi nhớ hoặc Hợp đồng thuê văn phòng
Biên bản ghi nhớ hoặc Hợp đồng thuê văn phòng (Bản gốc )
6. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (của Bên cho thuê) (Bản sao chứng thực)
Áp dụng trong trường hợp bên cho thuê là doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản.
7. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (của Bên cho thuê) (Bản sao chứng thực)
để chứng minh quyền sử dụng của bên cho thuê đối với văn phòng cho thuê.
8. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người nộp hồ sơ (Bản gốc )
Người nộp hồ sơ là người trình yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Đối với nhà đầu tư cá nhân
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao y chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND của nhà đầu tư cá nhân
Đối với nhà đầu tư là tổ chức
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được hợp pháp hoá lãnh sự
Giấy phép Đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư phải được hợp pháp hóa lãnh sự trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký đầu tư.
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã chứng thực
3. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền hoặc quyết định chỉ định người đại diện hợp pháp của nhà đầu tư (Bản gốc )
Trong trường hợp nhà đầu tư là tổ chức muốn chỉ định một người (không phải là đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư) làm đại diện để đứng tên đăng ký dự án tại Việt Nam thì phải nộp thêm một văn bản chỉ định, quyết định, giấy ủy quyền từ nhà đầu tư cho người đại diện này.
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao y chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND đại diện của nhà đầu tư
Bản sao hợp lệ Hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện cho nhà đầu tư để chứng minh tình trạng pháp lý của người đại diện được uỷ quyền của nhà đầu tư tổ chức.
Đối với trường hợp nhà đầu tư ủy quyền cho một cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả thì bổ sung:
1. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ
Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (Bản gốc )
Trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty thì phải bổ sung giấy ủy quyền của nhà đầu tư. Trong đó ghi rõ người được ủy quyền có quyền nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký đầu tư.

Thời gian thực hiện

Ngày hẹn trả kết quả được ghi trên Phiếu nhận, chuyển hồ sơ.
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 20mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 5 ngày - Max. 10 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Law No. 67/2014/QH13 dated November 26 of the National Assembly on Investment
Law No. 67/2014/QH13 dated November 26 of the National Assembly on Investment
Các điều 22, 33.1, 36.1.a, 37.2, 38
2. Decree No. 118/2015/ND-CP of the Government dated November 12, 2015 providing guidelines for implementation of a number of articles of Law on Investment
Decree No. 118/2015/ND-CP of the Government dated November 12, 2015 providing guidelines for implementation of a number of articles of Law on Investment
Các điều 24, 28, 29
3. Circular No. 16/2015/TT-BKHDT of the Ministry of Planning and Investment dated November 18, 2015 issuing standard forms for conducting investment procedures and report on investment in Vietnam
Circular No. 16/2015/TT-BKHDT of the Ministry of Planning and Investment dated November 18, 2015 issuing standard forms for conducting investment procedures and report on investment in Vietnam
Các điều I.1, I.3
4. Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND quy định về giải quyết thủ tục hành chính "dịch vụ một cửa" về dự án đầu tư trực tiếp tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc
Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND quy định về giải quyết thủ tục hành chính "dịch vụ một cửa" về dự án đầu tư trực tiếp tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc
Điều 9

Thông tin bổ sung

Hồ sơ dự án phải nộp bằng tiếng Việt hoặc cả tiếng Việt và một tiếng nước ngoài thông dụng. Nếu bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài có khác biệt thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên.

Nhà đầu tư phải nộp 01 bộ gốc hồ sơ đối với dự án có vốn đầu tư ít hơn 300 tỷ VND; hoặc 08 bộ hồ sơ gồm 01 bộ gốc và 07 bộ sao đối với dự án có vốn đầu tư từ 300 tỷ VND trở lên.

Nhà đầu tư có thể tự chuẩn bị hoặc nhờ một bên tư vấn tại Việt Nam lập hồ sơ đăng ký đầu tư (bất kỳ công ty tư vấn đầu tư hoặc tư vấn luật nào).

Khiếu nại: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Đơn vị giải quyết

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Số 38-40 đường Nguyễn Trãi , TP. Vĩnh Yên
Điện thoại: +84 912 472 482/+84 211 361 6618
Fax: +84 211 361 6018
Thư điện tử: ipa@ipavinhphuc.vn
Trang web: www.ipavinhphuc.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Nguyễn Duy Tiến

Trưởng phòng Một cửa liên thông
Điện thoại: +84 912 472 482
Thư điện tử: tiennd@ipavinhphuc.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License