Danh mục các bước
(Tổng số bước: 20)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Ký biên bản thỏa thuận thuê văn phòng  (1)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
18
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
20
Mở tài khoản ngân hàng
(last modified: 2/10/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ ngân hàng thương mại


List of commercial banks in Vinh Phuc (updated to 01 Oct 2013) List of commercial banks in Vinh Phuc (updated to 01 Oct 2013)

Kết quả dự kiến

Thông báo tài khoản 01 - Thông báo tài khoản

Các yêu cầu

1. Đề nghị mở tài khoản lần đầu - Đăng ký thông tin khách hàng
Đề nghị mở tài khoản lần đầu - Đăng ký thông tin khách hàng (2 Bản gốc )
Biểu mẫu này là của ngân hàng BIDV để nhà đầu tư tham khảo. Ngân hàng BIDV yêu cầu nộp 02 bản gốc; trong đó có 01 bản được ngân hàng BIDV đóng dấu "ĐÃ NHẬN" và 01 bản khác gửi lại cho công ty lưu.
2. Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao y chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND người đại diện theo pháp luật của công ty
Người đại diện theo pháp luật là người có tên trong giấy chứng nhận đầu tư.
4. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng (Bản gốc )
Tài liệu này chỉ được yêu cầu cung cấp nếu công ty đăng ký cả chữ ký Kế toán trưởng trên các chứng từ giao dịch.
5. 01 - Libre deuda de patente
Các tài liệu liên quan đến việc góp vốn (Bản sao)
Tài liệu này phải nêu rõ mục đích mở tài khoản là quản lý vốn góp vào công ty, có thể là: hợp đồng vay vốn, thỏa thuận góp vốn, thỏa thuận cổ đông hoặc giấy tờ khác.

Các chi phí

Việc mở tài khoản ngân hàng hầu hết không mất phí. Tuy nhiên, hầu hết các ngân hàng yêu cầu khách hàng phải duy trì số dư tối thiểu trong tài khoản. Ví dụ: Ngân hàng BIDV yêu cầu số dư tối thiểu là 1.000.000 VND đối với tài khoản Việt Nam đồng hoặc 100 USD đối với tài khoản Đôla Mỹ.

Thời gian thực hiện

Ngay khi thông báo tài khoản được phát hành và gửi đến khách hàng thì tài khoản đã được kích hoạt và có thể giao dịch được
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 15mn - Max. 30mn

Căn cứ pháp lý

1. Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/11/2005_Tiếng Anh
Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/11/2005_Tiếng Anh
Điều 11 Điều 11 được sửa đổi bởi khoản 4, điều 1 của Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 về sửa đổi Pháp lệnh Ngoại hối 2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.
2. Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2013_Tiếng Anh
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2013_Tiếng Anh
Điều 1.4 Pháp lệnh này sửa đổi và bổ sung Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11.

Thông tin bổ sung

Công ty phải mở một tài khoản vốn ngoại tệ tại môt ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam để tiến hành các giao dịch vốn như: góp vốn đầu tư, chuyển vốn đầu tư, lợi tức và các khoản thu hợp pháp khác. Công ty cũng có thể mở và sử dụng nhiều tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ tại bất kỳ ngân hàng thương mại nào tại Việt Nam. Vui lòng liên hệ với bất kỳ một ngân hàng thương mại nào để được cung cấp thông tin cụ thể (phí/lãi suất/dịch vụ ...) để so sánh và lựa chọn ngân hàng phù hợp nhất.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License