Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 20)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Ký biên bản thỏa thuận thuê văn phòng  (1)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
18
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
18
Make seal
(last modified: 2/10/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ cơ sở khắc dấu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Kết quả dự kiến

Con dấu 01 - Con dấu

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 300,000
Seal making fee - for reference only

Căn cứ pháp lý

1. Law No. 68/2014/QH13 dated 26/11/2014 of the National Assembly on Enterprises
Law No. 68/2014/QH13 dated 26/11/2014 of the National Assembly on Enterprises
Điều 44.1

Thông tin bổ sung

Company has the right to determine quantity, shape of seal.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License