Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 20)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Ký biên bản thỏa thuận thuê văn phòng  (1)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
18
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
1
Nộp tài liệu cần hợp pháp hoá lãnh sự
(last modified: 2/10/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Cơ quan ngoại giao, lãnh sự quán tại nước ngoài


List of diplomatic missions, consular offices of foreign country in Vietnam (not exhaustive) List of diplomatic missions, consular offices of foreign country in Vietnam (not exhaustive)

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân
Đối với nhà đầu tư tổ chức
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản sao chứng thực)
hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu khác tương đương
2. Báo cáo tài chính mới nhất đã kiểm toán
Báo cáo tài chính mới nhất đã kiểm toán (Bản sao chứng thực)
Nhà đầu tư nên nộp Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán trong 3 năm gần nhất
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Sao kê tài khoản (Bản gốc )
Trong trường hợp Sao kê Tài khoản do ngân hàng nước ngoài trụ sở ngoài nước Việt Nam cấp
Đối với nhà đầu tư cá nhân:
1. 01 - Libre deuda de patente
Sao kê tài khoản (Bản sao chứng thực)
Trong trường hợp Sao kê Tài khoản do ngân hàng nước ngoài trụ sở ngoài nước Việt Nam cấp

Các chi phí

Nhà đầu tư có thể phải trả phí cấp giấy chứng nhận bởi phí này được quy định khác nhau tùy vào mỗi cơ quan.

Thời gian thực hiện

Thời gian làm việc và thời gian tối thiểu để trả kết quả phụ thuộc vào mỗi cơ quan.

Thông tin bổ sung

Để nộp hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam, tài liệu nước ngoài phải được xác nhận bởi cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài nơi tài liệu đó được cấp. Lưu ý rằng một số cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài tại Việt Nam không thực hiện chức năng xác nhận tài liệu.

Nhà đầu tư cũng có thể thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài. Trên thực tế, tài liệu yêu cầu chứng nhận tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài là tài liệu đã được chứng thực bởi văn phòng công chứng tại nước mà tài liệu được cấp.

Tại đây, chúng tôi giả thiết rằng:

- (i) nhà đầu tư thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam;
- (ii) cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài thực hiện chức năng chứng nhận tài liệu;
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License