Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 14)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu và/hoặc CMND  (2)
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
4
Thanh toán phí hợp pháp hóa lãnh sự
(last modified: 6/28/2015)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Phòng hành chính tài chính - Bộ Ngoại giao

40 đường Trần Phú, Ba Đình , Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3799 3125
Fax: +84 4 3799 3416 , +84 4 3799 3333
Thư điện tử: cls.mfa@mofa.gov.vn
Trang web: http://lanhsuvietnam.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy thu phí

T2: 08:30-11:30, 14:00-16:00
T3: 08:30-11:30, 14:00-15:30
T4: 08:30-11:30, 14:00-16:00
T5: 08:30-11:30, 14:00-16:00
T6: 08:30-11:30, 14:00-16:00
T7: 08:30-11:30

Cán bộ giải quyết

Nguyễn Thị Thanh Mai

Kế toán
Điện thoại: +84 4 379 933 33

Kết quả dự kiến

Biên lai thu lệ phí CNLS/HPHLS 01 - Biên lai thu lệ phí CNLS/HPHLS
Giấy biên nhận hồ sơ CNLS/HPHLS (đóng dấu "ĐÃ THANH TOÁN") 01 - Giấy biên nhận hồ sơ CNLS/HPHLS (đóng dấu "ĐÃ THANH TOÁN")

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Phiếu nhận hồ sơ hợp pháp hoá lãnh sự (Bản gốc )
Nhà đầu tư có thể bỏ qua bước này để nhận bản sao tài liệu đã được hợp pháp hoá lãnh sự thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND  30,000 cho stamp
- VND 120,000
Phí hợp pháp hóa lãnh sự - cho 04 tài liệu sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy tờ của các đại diện pháp lý cho nhà đầu tư, sao kê tài khoản và báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất
Stamps: 4

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 10mn - Max. 30mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 36/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/4/2004 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự
Thông tư 36/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/4/2004 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự
Điều I.3
2. Thông tư 98/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/7/2011 sửa đổi và bổ sung Thông tư 36/2004/TT-BTC ngày 26/4/2004 do Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự
Thông tư 98/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/7/2011 sửa đổi và bổ sung Thông tư 36/2004/TT-BTC ngày 26/4/2004 do Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự
Điều 1

Thông tin bổ sung

Nên thanh toán lệ phí vào ngày hẹn nhận kết quả (tài liệu đã được chứng nhận lãnh sự (CNLS) hoặc hợp pháp hóa lãnh sự (HPHLS). Biên lai thu lệ phí CNLS/HPHLS sẽ phải xuất trình cho chuyên viên giải quyết thủ tục trước khi nhận kết quả.

Khiếu nại: Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao

Đơn vị giải quyết

Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao

40 đường Trần Phú , Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3799 3416/+84 4 3799 3340
Thư điện tử: phonghph@gmail.com., cls.mfa@mofa.gov.vn
Trang web: http://lanhsuvietnam.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng Hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự

T2: 08:30-11:30, 14:00-16:30
T3: 08:30-11:30, 14:00-15:30
T4: 08:30-11:30, 14:00-16:30
T5: 08:30-11:30, 14:00-16:30
T6: 08:30-11:30, 14:00-16:30
T7: 08:30-11:30

Cán bộ giải quyết

Ông Lê Trung Hòa

Trưởng phòng
Điện thoại: +84 4 3799 3416
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License