Danh mục các bước
(Tổng số bước: 14)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu và/hoặc CMND  (2)
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
14
Mở tài khoản ngân hàng
(last modified: 6/28/2015)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ ngân hàng thương mại


List of commercial banks in Vinh Phuc (updated to 01 Oct 2013) List of commercial banks in Vinh Phuc (updated to 01 Oct 2013)

Kết quả dự kiến

Thông báo tài khoản 01 - Thông báo tài khoản

Các yêu cầu

1. Đề nghị mở tài khoản lần đầu - Đăng ký thông tin khách hàng
Đề nghị mở tài khoản lần đầu - Đăng ký thông tin khách hàng (2 Bản gốc )
Mẫu văn bản là của ngân hàng BIDV. Mẫu khác nhau ở các ngân hàng khác nhau. Ngân hàng BIDV yêu cầu nộp 02 bản gốc; trong đó có 01 bản được ngân hàng BIDV đóng dấu "ĐÃ NHẬN" và 01 bản khác gửi lại cho công ty lưu chứng từ về yêu cầu mở tài khoản.
2. Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực (BCC - ngoài KCN)
Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực (BCC - ngoài KCN)

Các chi phí

Việc mở tài khoản ngân hàng hầu hết không mất phí. Tuy nhiên, hầu hết các ngân hàng yêu cầu khách hàng phải giữ trong tài khoản có số dư tối thiểu. Ví dụ: Ngân hàng BIDV yêu cầu số dư tối thiểu là 1.000.000 VND đối với tài khoản Việt Nam đồng hoặc 100 USD đối với tài khoản Đôla Mỹ.

Thời gian thực hiện

Ngay khi thông báo tài khoản được phát hành và gửi đến khách hàng thì tài khoản đã được kích hoạt và có thể giao dịch được
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 15mn - Max. 30mn

Căn cứ pháp lý

1. Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/11/2005_Tiếng Anh
Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/11/2005_Tiếng Anh
Điều 11 Điều 11 được sửa đổi bởi khoản 4, điều 1 của Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 về sửa đổi Pháp lệnh Ngoại hối 2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.
2. Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2013_Tiếng Anh
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2013_Tiếng Anh
Điều 1.4 Pháp lệnh này sửa đổi và bổ sung Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11.

Thông tin bổ sung

Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh (HĐHTKD) phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại một tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam. Việc góp vốn đầu tư, việc chuyển vốn đầu tư gốc, lợi nhuận và các khoản thu hợp pháp khác phải thực hiện thông qua tài khoản này.

Vui lòng liên hệ với bất kỳ ngân hàng thương mại nào để được cung cấp thông tin cụ thể (phí/lãi suất/dịch vụ ...) để so sánh và đưa ra lựa chọn ngân hàng phù hợp nhất.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License