Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 14)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu và/hoặc CMND  (2)
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
6
Yêu cầu dịch tài liệu
(last modified: 6/28/2015)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 3000000
0 mn  -  0 mn
1 ngày  -  5 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Công ty Dịch thuật hoặc biên dịch viên


List of translation companies in Vinh Phuc List of translation companies in Vinh Phuc

Kết quả dự kiến

Xác nhận dịch vụ và hẹn ngày trả kết quả 01 - Xác nhận dịch vụ và hẹn ngày trả kết quả
Phiếu thu (tạm ứng phí dịch thuật) 01 - Phiếu thu (tạm ứng phí dịch thuật)

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được hợp pháp hoá lãnh sự (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao Báo cáo tài chính mới nhất đã được kiểm toán đã được hợp pháp hoá lãnh sự (Bản gốc )
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Bản sao Sao kê tài khoản đã được hợp pháp hoá lãnh sự (Bản gốc )

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND  100,000 cho page to translate
- VND 3,000,000
Phí dịch thuật - Đối với tài liệu tiếng Anh
Pages : 30
Công ty dịch thuật sẽ báo giá phí dịch sau khi nhận được tài liệu và thông thường ở mức phí từ 100.000 VND đến 300.000 VND một trang tuỳ ngôn ngữ. Xin đính kèm theo đây một biểu phí để tham khảo.
Service fee proposal of Rainbow (updated by 2013) Service fee proposal of Rainbow (updated by 2013)

Thời gian thực hiện

Thời gian dịch sẽ theo thỏa thuận của các bên và phụ thuộc vào số lượng tài liệu, số trang, độ khó của tài liệu và mức độ phổ biến của ngoại ngữ cần dịch tại tỉnh Vĩnh Phúc. Thông thường, thời gian hẹn trả bản dịch dao động từ 01 đến 05 ngày làm việc.
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 1 ngày - Max. 5 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 108/2006/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22/9/2006 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Đầu tư
Nghị định số 108/2006/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22/9/2006 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Đầu tư
Điều 4
2. Nghị định số 79/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/5/2007 về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Nghị định số 79/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/5/2007 về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Các điều 5.1.b, 18
3. Thông tư 03/2008/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định Chính phủ số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký do Bộ Tư pháp ban hành ngày 18/5/2007
Thông tư 03/2008/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định Chính phủ số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký do Bộ Tư pháp ban hành ngày 18/5/2007
Các điều 5, 6, 7

Thông tin bổ sung

Nhà đầu tư có thể liên hệ trực tiếp các công ty dịch thuật để tìm hiểu và so sánh phí dịch thuật/chất lượng dịch vụ/chính sách ưu đãi để có lựa chọn tối ưu nhất.

Lưu ý các tài liệu cần dịch sang tiếng Việt nêu tại mục "Yêu cầu" bên trên là chưa đầy đủ, toàn diện.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License