Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 14)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu và/hoặc CMND  (2)
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Lấy danh sách các biên dịch viên đã đăng ký chữ ký
(last modified: 6/28/2015)
Bước này không bắt buộc

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

10 mn  -  30 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ UBND cấp huyện


List of People's Committees List of People's Committees

Kết quả dự kiến

Danh sách các biên dịch viên đã đăng ký chữ ký 01 - Danh sách các biên dịch viên đã đăng ký chữ ký

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Yêu cầu (bằng văn bản hoặc lời nói) cung cấp danh sách các biên dịch viên đã đăng ký chữ ký

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 20mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn

Thông tin bổ sung

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tất cả tài liệu tiếng nước ngoài nộp cho cơ quan Nhà nước đều phải được dịch sang tiếng Việt bởi biên dịch viên đã đăng ký chữ ký tại chính quyền địa phương. Biên dịch viên sẽ ký vào bản dịch và chữ ký này phải được Phòng Tư pháp thuộc UBND TP. Vĩnh Yên xác nhận. Nhà đầu tư có thể liên hệ công ty dịch thuật đã được uỷ quyền hoặc Phòng Tư pháp để được cung cấp danh sách các biên dịch viên đã đăng ký chữ ký tại Vĩnh Phúc trước khi làm việc với biên dịch viên ở bước tiếp theo.
Tham khảo quy trình thủ tục tại UBND TP. Vĩnh Yên.

Lưu ý bước này không phải là bắt buộc.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License