Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao

address Địa chỉ:
40 đường Trần Phú
telephone Điện thoại:
+84 4 3799 3416 / +84 4 3799 3340
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License