Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Phòng hành chính tài chính - Bộ Ngoại giao

address Địa chỉ:
40 đường Trần Phú, Ba Đình
telephone Điện thoại:
+84 4 3799 3125
mail Thư điện tử:

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Phòng Hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự

T2: 08:30-11:30, 14:00-16:00
T3: 08:30-11:30, 14:00-15:30
T4: 08:30-11:30, 14:00-16:00
T5: 08:30-11:30, 14:00-16:00
T6: 08:30-11:30, 14:00-16:00
T7: 08:30-11:30
Ông Lê Trung Hòa
Trưởng phòng
Điện thoại  +84 4 3799 3416
Phạm Thị Bích Ngọc
Chuyên viên
Điện thoại  +84 4 379 934 16

Quầy thu phí

T2: 08:30-11:30, 14:00-16:00
T3: 08:30-11:30, 14:00-15:30
T4: 08:30-11:30, 14:00-16:00
T5: 08:30-11:30, 14:00-16:00
T6: 08:30-11:30, 14:00-16:00
T7: 08:30-11:30
Nguyễn Thị Thanh Mai
Kế toán
Điện thoại  +84 4 379 933 33
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License