Danh mục các bước
(Tổng số bước: 10)
Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh  (2)
Xin khắc dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu  (2)
Xin giấy chứng nhận đăng ký thuế điều chỉnh  (2)
Thay đổi thông tin về chủ tài khoản  (1)
Đăng báo  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
2
Nhận Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
(last modified: 7/27/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

5 mn  -  15 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban QL các KCN

Số 38 Nguyễn Trãi , TP. Vĩnh Yên
Điện thoại: +84 211 3843 403
Fax: +84 211 3843 407
Thư điện tử: banqlckcn@vinhphuc.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận một cửa

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa

Cán bộ giải quyết

Trần Thị Thu Nga

Cán bộ Một cửa
Điện thoại: +84 979 358 677
Thư điện tử: tranthunga.vp@gmail.com

Kết quả dự kiến

Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (Trong KCN) Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (Trong KCN)

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Biên nhận hồ sơ (Ban QL các KCN) (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn

Ai xác nhận thông tin này?

Mai NGUYEN, 18/06/2015

Khiếu nại: Ban QL các KCN

Đơn vị giải quyết

Ban QL các KCN

Số 38 Nguyễn Trãi , TP. Vĩnh Yên
Điện thoại: +84 211 3843 403
Fax: +84 211 3843 407
Thư điện tử: banqlckcn@vinhphuc.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận một cửa

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa

Cán bộ giải quyết

Nguyen Cong Loc

Director
Điện thoại: +84 211 384 3405
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License