Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Ban QL các KCN

address Địa chỉ:
Số 38 Nguyễn Trãi
telephone Điện thoại:
+84 211 3843 403
mail Thư điện tử:

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Bộ phận một cửa

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa
Trần Thị Thu Nga
Cán bộ Một cửa
Điện thoại  +84 979 358 677
Thư điện tử  tranthunga.vp@gmail.com
Nguyen Cong Loc
Director
Điện thoại  +84 211 384 3405
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License