Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 10)
Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh  (2)
Xin khắc dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu  (2)
Xin giấy chứng nhận đăng ký thuế điều chỉnh  (2)
Thay đổi thông tin về chủ tài khoản  (1)
Đăng báo  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
7
Nộp hồ sơ điều chỉnh thông tin đăng ký thuế
(last modified: 7/27/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

15 mn  -  20 mn
1 ngày  -  3 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc - Cơ sở 2

Số 8, đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa , TP.Vĩnh Phúc
Fax: +84 211 386 2564
Trang web: http://vinhphuc.gdt.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận Một cửa giải quyết TTHC thuế

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Nguyễn Thị Lương

Chuyên viên thuế
Điện thoại: +84 211 384 3444
Thư điện tử: ntluong.vph@gdt.gov.vn

Kết quả dự kiến

Phiếu hẹn trả kết quả 01 - Phiếu hẹn trả kết quả

Các yêu cầu

1. Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế
Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Bản gốc )
theo mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, được ký bởi người đại diện theo pháp luật và được đóng dấu của công ty
2. Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (Ngoài KCN)
Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (Ngoài KCN) (Bản sao)
3. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 1 ngày - Max. 3 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006
Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006
Điều 27
2. Nghị định số 83/2013/ND-CP ngày 22/7/2013_Tiếng Anh
Nghị định số 83/2013/ND-CP ngày 22/7/2013_Tiếng Anh
Điều 8
3. Thông tư số 80/2012/TT-BTC  do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/05/2012 hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế
Thông tư số 80/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/05/2012 hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế
Các điều 10, 11, 12, 13
4. Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ
Điều 9

Thông tin bổ sung

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới /điều chỉnh, công ty phải nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế. Trong trường hợp thay đổi tên Công ty hoặc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, cơ quan thuế sẽ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thuế cũ và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế mới.

Khiếu nại: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc - Cơ sở 2

Đơn vị giải quyết

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc - Cơ sở 2

Số 8, đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa , TP.Vĩnh Phúc
Fax: +84 211 386 2564
Trang web: http://vinhphuc.gdt.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận Một cửa giải quyết TTHC thuế

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Hoàng Văn Nội

Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: +84 211 3710 172
Thư điện tử: hvnoi.vph@gdt.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License