Danh mục các bước
(Tổng số bước: 10)
Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh  (2)
Xin khắc dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu  (2)
Xin giấy chứng nhận đăng ký thuế điều chỉnh  (2)
Thay đổi thông tin về chủ tài khoản  (1)
Đăng báo  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
10
Bố cáo thành lập doanh nghiệp
(last modified: 7/27/2015)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ tờ báo trong nước/địa phương


List of newspapers in Vietnam (not exhaustive) List of newspapers in Vietnam (not exhaustive)

Kết quả dự kiến

Chứng từ thanh toán (Đăng báo) 01 - Chứng từ thanh toán (Đăng báo)
03 số báo liên tiếp x3 01 - 03 số báo liên tiếp

Các yêu cầu

1. Giấy chứng nhận đầu tư trong KCN
Giấy chứng nhận đầu tư trong KCN (Bản sao)
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Thông tin để biên tập nội dung đăng báo

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

Đối với mẩu tin vắn
VND  200,000 cho issue
- VND 600,000
Phí quảng cáo. Tin bố cáo phải đăng trên 03 số báo liên tiếp
Issues: 3
Đối với kích thước đăng tin bằng 1/8 trang báo
hoặc 
VND  2,750,000 cho issue
- VND 8,250,000
Phí quảng cáo. Tin bố cáo phải đăng trên 03 số báo liên tiếp
Issues: 3
Đối với kích thước đăng tin bằng 1/4 trang báo
hoặc 
VND  4,400,000 cho issue
- VND 13,200,000
Phí quảng cáo. Tin bố cáo phải đăng trên 03 số báo liên tiếp
Issues: 3
Đối với kích thước đăng tin bằng 1/2 trang báo
hoặc 
VND  6,600,000 cho issue
- VND 19,800,000
Phí quảng cáo. Tin bố cáo phải đăng trên 03 số báo liên tiếp
Issues: 3
Phương thức thanh toán: tiền mặt, Chuyển tiền
Trên thực tế, chi phí đăng bố cáo sẽ khác nhau theo chính sách giá của mỗi hãng báo. Vui lòng tham khảo biểu phí của Báo Vĩnh Phúc đính kèm dưới đây hoặc liên hệ hãng báo khác có mức giá phù hợp hơn.
Proposal for advertisement rates Proposal for advertisement rates

Thời gian thực hiện

Thông thường trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhà đầu tư đồng ý nội dung, tin bố cáo sẽ được đăng tải trên báo.
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn

Căn cứ pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Điều 28

Thông tin bổ sung

Trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư, công ty phải đăng bố báo thành lập trên báo viết hoặc báo điện tử trong 03 số liên tiếp. Nội dung đăng báo có thể bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Nhà đầu tư có thể thoả thuận với bất kỳ hãng báo nào tại Việt Nam.

Cơ quan báo chí sẽ dự thảo nội dung và hình thức trình bày của mẩu tin theo thông tin cho công ty cung cấp. Dự thảo sẽ gửi cho công ty xem xét, điều chỉnh, và/hoặc phê duyệt qua email.

Ba số báo liên tiếp có mẫu tin bố cáo sẽ được gửi tới địa chỉ của nhà đầu tư vào ngày phát hành số báo cuối cùng.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License