Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 20)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Ký kết biên bản thỏa thuận thuê văn phòng  (1)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
18
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
15
Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(last modified: 2/10/2017)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 200000
15 mn  -  35 mn
5 ngày  -  10 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Số 38-40 đường Nguyễn Trãi , TP. Vĩnh Yên
Điện thoại: +84 912 472 482/+84 211 361 6618
Fax: +84 211 361 6018
Thư điện tử: ipa@ipavinhphuc.vn
Trang web: www.ipavinhphuc.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Nguyễn Mạnh Đoàn

Chuyên viên kiêm nhiệm
Điện thoại: +84 918 333 638
Thư điện tử: doannm88@yahoo.com

Kết quả dự kiến

Phiếu nhận và chuyển hồ sơ (đối với GCNĐT - ngoài KCN) 01 - Phiếu nhận và chuyển hồ sơ (đối với GCNĐT - ngoài KCN)

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân Người đại diện
Đối với tất cả nhà đầu tư
1.
Request for enterprise registration (Bản gốc )
2. Điều lệ công ty
Điều lệ công ty (Bản gốc )
Mẫu Điều lệ này chỉ là mẫu tham khảo và có thể được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Điều lệ phải được tất cả thành viên hoặc cổ đông sáng lập và người đại diện theo pháp luật của Công ty ký và đóng dấu hợp lệ.
3. Danh sách thành viên công ty
Danh sách thành viên công ty (Bản gốc )
Mẫu này ban hành kèm theo Phụ lục I-6 của Thông tư số 01/2013/TT-BKHDT áp dụng cho công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên.
hoặc Danh sách đại diện được ủy quyền
Danh sách đại diện được ủy quyền (Bản gốc )
Mẫu này ban hành kèm theo Phụ lục I-9 của Thông tư số 01/2013/TT-BKHDT áp dụng cho công ty TNHH một thành viên có từ 02 người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu.
hoặc Danh sách cổ đông sáng lập
Danh sách cổ đông sáng lập (Bản gốc )
Mẫu này ban hành kèm theo Phụ lục I-7 của Thông tư số 01/2013/TT-BKHDT áp dụng cho công ty cổ phần.
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao y chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND người đại diện theo pháp luật của công ty
5. Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực (Bản sao)
6. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người nộp hồ sơ (Bản gốc )
Người nộp hồ sơ là người trình yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Đối với nhà đầu tư cá nhân
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao y chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND của nhà đầu tư cá nhân
Đối với nhà đầu tư là tổ chức
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được hợp pháp hoá lãnh sự
Giấy phép Đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư phải được hợp pháp hóa lãnh sự trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký đầu tư.
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã chứng thực
3. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền hoặc quyết định chỉ định người đại diện hợp pháp của nhà đầu tư (Bản gốc )
Trong trường hợp nhà đầu tư là tổ chức muốn chỉ định một người (không phải là đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư) làm đại diện để đứng tên đăng ký dự án tại Việt Nam thì phải nộp thêm một văn bản chỉ định, quyết định, giấy ủy quyền từ nhà đầu tư cho người đại diện này.
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao y chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND đại diện của nhà đầu tư
Bản sao hợp lệ Hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện cho nhà đầu tư để chứng minh tình trạng pháp lý của người đại diện được uỷ quyền của nhà đầu tư tổ chức.
Đối với trường hợp nhà đầu tư ủy quyền cho một cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả thì bổ sung:
1. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ
Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (Bản gốc )
Trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty thì phải bổ sung giấy ủy quyền của nhà đầu tư. Trong đó ghi rõ người được ủy quyền có quyền nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký đầu tư.

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND  200,000 cho document
- VND 200,000
Documents: 1

Thời gian thực hiện

Ngày hẹn trả kết quả được ghi trên Phiếu nhận, chuyển hồ sơ.
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 20mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 5 ngày - Max. 10 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Law No. 68/2014/QH13 dated 26/11/2014 of the National Assembly on Enterprises
Law No. 68/2014/QH13 dated 26/11/2014 of the National Assembly on Enterprises
Các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
2. Decree No. 78/2015/ND-CP of the Government dated September 19, 2015 on enterprise registration
Decree No. 78/2015/ND-CP of the Government dated September 19, 2015 on enterprise registration
Các điều 22, 23
3. Circular No. 20/2015/TT-BKHDT of the Ministry of Planning and Investment dated December 1, 2015 on business registration
Circular No. 20/2015/TT-BKHDT of the Ministry of Planning and Investment dated December 1, 2015 on business registration
Các điều I.2, I.3, I.4, I.6, I.7, I.8, I.10
4. Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND quy định về giải quyết thủ tục hành chính "dịch vụ một cửa" về dự án đầu tư trực tiếp tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc
Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND quy định về giải quyết thủ tục hành chính "dịch vụ một cửa" về dự án đầu tư trực tiếp tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc
Điều 9

Thông tin bổ sung

Hồ sơ dự án phải nộp bằng tiếng Việt hoặc cả tiếng Việt và một tiếng nước ngoài thông dụng. Nếu bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài có khác biệt thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên.

Nhà đầu tư phải nộp 01 bộ gốc hồ sơ đối với dự án có vốn đầu tư ít hơn 300 tỷ VND; hoặc 08 bộ hồ sơ gồm 01 bộ gốc và 07 bộ sao đối với dự án có vốn đầu tư từ 300 tỷ VND trở lên.

Nhà đầu tư có thể tự chuẩn bị hoặc nhờ một bên tư vấn tại Việt Nam lập hồ sơ đăng ký đầu tư (bất kỳ công ty tư vấn đầu tư hoặc tư vấn luật nào).

Khiếu nại: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Đơn vị giải quyết

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Số 38-40 đường Nguyễn Trãi , TP. Vĩnh Yên
Điện thoại: +84 912 472 482/+84 211 361 6618
Fax: +84 211 361 6018
Thư điện tử: ipa@ipavinhphuc.vn
Trang web: www.ipavinhphuc.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Nguyễn Duy Tiến

Trưởng phòng Một cửa liên thông
Điện thoại: +84 912 472 482
Thư điện tử: tiennd@ipavinhphuc.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License