Danh mục các bước
(Tổng số bước: 20)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Ký kết biên bản thỏa thuận thuê văn phòng  (1)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
18
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
10
Ký kết Biên bản thỏa thuận/hợp đồng thuê văn phòng
(last modified: 1/20/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ KCN tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

List of industrial zones in Vinh Phuc (not exhaustive) List of industrial zones in Vinh Phuc (not exhaustive)

Kết quả dự kiến

Biên bản thỏa thuận hoặc Hợp đồng thuê địa điểm/nhà xưởng đã được các bên ký và đóng dấu hợp lệ Biên bản thỏa thuận hoặc Hợp đồng thuê địa điểm/nhà xưởng đã được các bên ký và đóng dấu hợp lệ
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (của bên cho thuê) 01 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (của bên cho thuê)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (của bên cho thuê) 01 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (của bên cho thuê)

Các yêu cầu

Đối với nhà đầu tư cá nhân
1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của nhà đầu tư là cá nhân (Bản gốc + Bản sao)
Bên thuê được hiểu là nhà đầu tư cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp cho nhà đầu tư tổ chức.
Đối với nhà đầu tư tổ chức
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền hoặc quyết định chỉ định người đại diện hợp pháp của nhà đầu tư (Bản gốc )
Áp dụng đối với trường hợp ủy quyền ký kết biên bản thỏa thuận.
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao Giấy phép thành lập công ty (Bản sao)
Áp dụng đối với nhà đầu tư là tổ chức
3. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện được uỷ quyền của nhà đầu tư (Bản gốc + Bản sao)

Các chi phí

Nhà đầu tư thường phải thanh toán một khoản tiền đặt cọc cho bên cho thuê theo thỏa thuận của các bên trong biên bản ghi nhớ/hợp đồng nguyên tắc về việc thuê văn phòng.

Thời gian thực hiện

Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 15mn - Max. 30mn

Căn cứ pháp lý

1. Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11_Tiếng Anh
Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11_Tiếng Anh
Điều 480
2. Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Các điều 45.3.b, 46.2.a
3. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Điều 21.2

Thông tin bổ sung

Ngoài Khu công nghiệp Khai Quang, còn có sáu (06) khu công nghiệp khác đang hoạt động tại Vĩnh Phúc mà nhà đầu tư có thể tìm hiểu và cân nhắc địa điểm đặt trụ sở công ty. Vui lòng liên hệ các doanh nghiệp kinh doanh sơ sở hạ tầng khu công nghiệp khác để khảo sát và quyết định địa điểm đặt trụ sở công ty. Tùy vào chính sách của mỗi khu công nghiệp mà thủ tục ký kết hợp đồng thuê văn phòng có thể khác nhau.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License