Danh mục các bước
(Tổng số bước: 20)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Ký kết biên bản thỏa thuận thuê văn phòng  (1)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
18
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
19
Notify seal specimen
(last modified: 2/10/2017)

Kết quả dự kiến

Receipt of notification of seal specimen Receipt of notification of seal specimen

Các yêu cầu

The following document is required to be scanned and uploaded online
1.
Notification on seal usage (Bản gốc )
2.
Passport or Vietnamese ID card of the person submitting application file (Bản sao chứng thực)
For case that companies authorize other person to submit application file and receive result, supplement:
1. Giấy ủy quyền
Giấy ủy quyền (Bản gốc )
hoặc Hợp đồng dịch vụ pháp lý
Hợp đồng dịch vụ pháp lý (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy giới thiệu (Bản gốc )
of service company to the person submitting application file

Căn cứ pháp lý

1. Law No. 68/2014/QH13 dated 26/11/2014 of the National Assembly on Enterprises
Law No. 68/2014/QH13 dated 26/11/2014 of the National Assembly on Enterprises
Điều 44.2
2. Decree No. 78/2015/ND-CP of the Government dated September 19, 2015 on enterprise registration
Decree No. 78/2015/ND-CP of the Government dated September 19, 2015 on enterprise registration
Điều 34
3. Circular No. 20/2015/TT-BKHDT of the Ministry of Planning and Investment dated December 1, 2015 on business registration
Circular No. 20/2015/TT-BKHDT of the Ministry of Planning and Investment dated December 1, 2015 on business registration
Điều II.8
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License