Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 12)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Xin cấp mới giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Xin khắc dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu  (2)
Xin giấy chứng nhận đăng ký thuế điều chỉnh  (2)
Đăng báo  (1)
Thay đổi thông tin về chủ tài khoản  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
11
Đăng báo
(last modified: 12/11/2014)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 41850000
0 mn  -  0 mn
1 ngày  -  3 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ tờ báo trong nước/địa phương


List of newspapers in Vietnam (not exhaustive) List of newspapers in Vietnam (not exhaustive)

Kết quả dự kiến

Chứng từ thanh toán (Báo) 01 - Chứng từ thanh toán (Báo)
Đăng trên 03 số liên tiếp của báo Vĩnh Phúc x3 01 - Đăng trên 03 số liên tiếp của báo Vĩnh Phúc

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư (đối với thuê văn phòng, trong KCN) (Bản sao)
2. 01 - Libre deuda de patente
Thông tin để biên tập nội dung đăng báo
Thông tin của công ty cần đăng báo bao gồm: (i) tên công ty; (ii) Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện; (iii) ngành nghề kinh doanh; (iv) Vốn điều lệ trong trường hợp công ty TNHH hoặc đối tác; số lượng cổ phần và giá trị vốn góp đã góp vốn; và số lượng cổ phiếu đã phát hành trong trường hợp công ty cổ phần; vốn đầu tư ban đầu trong trường hợp doanh nghiệp tư nhân; vốn pháp định trong trường hợp trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có yêu cầu vốn pháp định; (v) tên, địa chỉ, quốc tịch, số CMND, hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân theo quy định khác của chủ sở hữu, các thành viên sáng lập hoặc cổ đông; (vi) số đăng ký kinh doanh (đối với nhà đầu tư tổ chức); (vii) tên đầy đủ, địa chỉ thường trực, quốc tịch, số CMND, hộ chiếu và giấy tờ tuỳ thân theo quy định khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; (viii) Địa điểm đăng ký kinh doanh.

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

Đối với mẩu tin quảng cáo
VND  200,000 cho issue
- VND 600,000
Đối với mẩu tin quảng cáo. Quảng cáo phải đăng 03 số liên tiếp trên báo.
Issues: 3
Đối với 1/8 trang quảng cáo
hoặc 
VND  2,750,000 cho issue
- VND 8,250,000
Đối với 1/8 trang quảng cáo. Quảng cáo phải đăng 03 số liên tiếp trên báo.
Issues: 3
Đối với 1/4 trang quảng cáo
hoặc 
VND  4,400,000 cho issue
- VND 13,200,000
Đối với 1/4 trang quảng cáo. Quảng cáo phải đăng 03 số liên tiếp trên báo.
Issues: 3
Đối với 1/2 trang quảng cáo
hoặc 
VND  6,600,000 cho page
- VND 19,800,000
Đối với 1/2 trang quảng cáo. Quảng cáo phải đăng 03 số liên tiếp trên báo.
Pages : 3
Phương thức thanh toán: tiền mặt, chuyển tiền
Trên thực tế chi phí quảng cáo và đăng tải khác nhau theo chính sách giá của mỗi tờ báo. Hãy tham khảo biểu phí của Báo Vĩnh Phúc hoặc tìm báo khác có mức giá phù hợp hơn.
Proposal for approval of compensation plan Proposal for approval of compensation plan

Thời gian thực hiện

Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhà đầu tư duyệt, quảng cáo thường sẽ được đăng tải trên báo.
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 1 ngày - Max. 3 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Điều 28

Thông tin bổ sung

Trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư, công ty phải đăng báo về việc thành lập trên bất kỳ báo viết hoặc báo điện tử nào trong 03 số liên tiếp. Nội dung đăng báo có thể bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Để thực hiện thủ tục này, nhà đầu tư có thể thoả thuận với bất kỳ tờ báo trong nước/địa phương nào tại Việt Nam.

Công ty mới thành lập sẽ cung cấp thông tin để thiết kế và dự thảo nôi dung đăng báo. Sau đó, cơ quan báo chí sẽ gửi nội dung đó cho công ty qua email để xem xét, điều chỉnh, và/hoặc phê duyệt.

Ba số báo liên tiếp có bản tin quảng cáo sẽ được gửi tới văn phòng của nhà đầu tư vào ngày phát hành bản tin cuối cùng.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License