Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 7)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Đăng ký lại giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thay đổi thông tin về chủ tài khoản  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
7
Thay đổi thông tin về chủ tài khoản
(last modified: 10/24/2014)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

5 mn  -  15 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ ngân hàng thương mại


List of commercial banks in Vinh Phuc (updated to 01 Oct 2013) List of commercial banks in Vinh Phuc (updated to 01 Oct 2013)

Kết quả dự kiến

Thay đổi thông tin về chủ tài khoản trong hệ thống ngân hàng 01 - Thay đổi thông tin về chủ tài khoản trong hệ thống ngân hàng

Các yêu cầu

1. Đề nghị cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng
Đề nghị cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng (Bản gốc )
Biểu mẫu đính kèm là mẫu của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Biểu mẫu này thay đổi tùy vào ngân hàng nơi công ty mở tài khoản..
2.
Bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư sửa đổi (trong KCN) (Bản sao chứng thực)
3. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND người đại diện theo pháp luật mới của nhà đầu tư (Bản sao chứng thực)
Trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

Thời gian thực hiện

Tuỳ vào từng ngân hàng, nhà đầu tư có thể hoàn thành việc cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng trong vòng từ 10-15 phút.
Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn

Căn cứ pháp lý

1. Quyết định 1284/2002/QĐ-NHNN về "Quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và Tổ chức tín dụng" do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 21/11/2002
Quyết định 1284/2002/QĐ-NHNN về "Quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và Tổ chức tín dụng" do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 21/11/2002
Điều 4.4
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License