Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 7)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Đăng ký lại giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thay đổi thông tin về chủ tài khoản  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
1
Nộp tài liệu cần chứng thực
(last modified: 10/24/2014)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  30 mn
0 ngày  -  1 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ UBND cấp xã/huyện

Tỉnh Vĩnh Phúc

List of People's Committees List of People's Committees

Kết quả dự kiến

Phiếu nhận hồ sơ 01 - Phiếu nhận hồ sơ

Các yêu cầu

1. Giấy chứng nhận đầu tư
Giấy chứng nhận đầu tư (Bản gốc + 2 Bản sao đơn giản)
2. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND người đại diện theo pháp luật mới của nhà đầu tư (Bản gốc + 3 Bản sao đơn giản)
Trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật
3. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của nhà đầu tư là cá nhân (Bản gốc + 2 Bản sao đơn giản)
Trong trường hợp thay đổi nhà đầu tư cá nhân
4. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện của nhà đầu tư mới thành lập (Bản gốc + 2 Bản sao đơn giản)
Trong trường hợp thay đổi người đại diện của nhà đầu tư tổ chức

Thời gian thực hiện

Trường hợp tài liệu nộp sau 15 giờ, kết quả sẽ được nhận vào ngày kế tiếp. Nhà đầu tư có thể nhận kết quả từ khoảng 9 - 10 giờ sáng ngày kế tiếp.
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 20mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 1 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 79/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/5/2007 về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Nghị định số 79/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/5/2007 về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Các điều 5.1.a, 13, 15
2. Nghị định 04/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/01/2012 sửa đổi và bổ sung Điều 5 Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Nghị định 04/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/01/2012 sửa đổi và bổ sung Điều 5 Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Điều 1
3. Thông tư 03/2008/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định Chính phủ số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký do Bộ Tư pháp ban hành ngày 18/5/2007
Thông tư 03/2008/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định Chính phủ số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký do Bộ Tư pháp ban hành ngày 18/5/2007
Các điều 1, 2, 3,

Thông tin bổ sung

I. Nhà đầu tư có thể thực hiện thủ tục sao y chứng thực tại bất kỳ Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã nào tại Vĩnh Phúc theo quy định của Điều 1 của Thông tư số 03/2008/TT-BTP sau đây:

a) Đối với các giấy tờ, văn bản chỉ bằng tiếng Việt hoặc do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp bằng tiếng Việt, có xen một số từ bằng tiếng nước ngoài (ví dụ: Giấy chứng nhận kết hôn của người Việt Nam và người nước ngoài, trong đó có ghi tên, địa chỉ của người nước ngoài bằng tiếng nước ngoài...) thì cơ quan có thẩm quyền chứng thực là Uỷ ban nhân dân cấp xã.

b) Đối với các giấy tờ, văn bản chỉ bằng tiếng nước ngoài hoặc chủ yếu bằng tiếng nước ngoài có xen một số từ bằng tiếng Việt (ví dụ: Văn bằng, chứng chỉ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp cho người Việt Nam trong đó có ghi tên người Việt Nam bằng tiếng Việt...) thì cơ quan có thẩm quyền chứng thực là Phòng Tư pháp cấp huyện.

c) Đối với các giấy tờ, văn bản có tính chất song ngữ (ví dụ: Hộ chiếu của công dân Việt Nam, chứng chỉ tốt nghiệp của các trường đại học Việt Nam liên kết với trường đại học của nước ngoài... trong đó có ghi đầy đủ bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài) thì người yêu cầu chứng thực được lựa chọn chứng thực tại Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã.

d) Đối với trường hợp một tập hồ sơ, tài liệu mà trong đó vừa có giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt vừa có giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài thì để thuận tiện, người yêu cầu chứng thực có thể lựa chọn một trong hai phương án sau đây:

- Phòng Tư pháp cấp huyện chứng thực giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài; Uỷ ban nhân dân cấp xã chứng thực giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt;

- Phòng Tư pháp cấp huyện chứng thực cả hai loại giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

đ) Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa bố trí đủ cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã, cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã chưa được đào tạo trung cấp pháp lý hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã chưa trang bị máy photocopy để phục vụ công tác chứng thực thì Sở Tư pháp tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao thêm cho Phòng Tư pháp cấp huyện được chứng thực các việc thuộc thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

II. Vì cơ quan chứng thực sẽ lưu một bản sao mỗi loại tài liệu nên nhà đầu tư phải nộp hồ sơ ít nhất 02 bộ bản sao, gồm: 01 bản sao để lưu và ít nhất 01 bộ bản sao (hoặc nhiều hơn theo nhu cầu của nhà đầu tư đối với mỗi loại tài liệu) để chứng nhận và trả lại cho nhà đầu.

IV. Lịch làm việc tại UBND TP. Vĩnh Yên:

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 07:00 đến 11:30 (hoặc từ 07:30 đến 12:00 vào mùa đông) và từ 13:30 đến 16:00 (hoặc từ 13:00 đến 15:30 vào mùa đông.)

2. Thời gian trả kết quả từ 13:30 đến 17:00 (hoặc từ 13:00 đến 16:30 vào mùa đông)cho các hồ sơ nộp vào buổi sáng và từ 16:30 đến 17:00 (hoặc từ 16:00 đến 16:30 vào mùa đông) cho các hồ sơ được nộp từ sau 15:00. Do đó nhà đầu tư nên nộp hồ sơ trước 15:00 để có thể nhận được kết quả ngay trong ngày.

V. Lịch làm việc tại Uỷ ban Nhân dân khác: Hầu hết tại các Uỷ ban Nhân dân sẽ mất 02-05 phút chờ nộp và 10-20 phút chờ nhận kết quả.

Khiếu nại: Bất kỳ UBND cấp xã/huyện

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ UBND cấp xã/huyện

Tỉnh Vĩnh Phúc

Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License