Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Đề nghị hẹn gặp IPA Vĩnh Phúc
(last modified: 6/28/2015)
Bước này không bắt buộc

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

5 mn  -  1h 15 mn
1 ngày  -  5 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Số 38-40 đường Nguyễn Trãi , TP. Vĩnh Yên
Điện thoại: +84 912 472 482/+84 211 361 6618
Fax: +84 211 361 6018
Thư điện tử: ipa@ipavinhphuc.vn
Trang web: www.ipavinhphuc.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Nguyễn Duy Tiến

Trưởng phòng Một cửa liên thông
Điện thoại: +84 912 472 482
Thư điện tử: tiennd@ipavinhphuc.vn

Kết quả dự kiến

Lịch hẹn Lịch hẹn

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Cuộc gọi đặt hẹn
2. 01 - Libre deuda de patente
Giới thiệu về dự án đầu tư

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 1h10mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 1 ngày - Max. 5 ngày

Thông tin bổ sung

Đây là bước không bắt buộc. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư (tự mình hoặc thông qua người đại diện) nên gặp làm việc với Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc trước khi thực hiện bất kỳ thủ tục nào để được tư vấn và cung cấp thông tin về:

(i) chính sách đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc; và

(ii) các biểu mẫu liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Để buổi làm việc đạt hiệu quả, người đề nghị hẹn gặp phải gọi điện trước đến IPA để đặt lịch làm việc và được tư vấn trước về các thông tin/tài liệu về dự án cần phải chuẩn bị trước buổi làm việc.

Khiếu nại: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Đơn vị giải quyết

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Số 38-40 đường Nguyễn Trãi , TP. Vĩnh Yên
Điện thoại: +84 912 472 482/+84 211 361 6618
Fax: +84 211 361 6018
Thư điện tử: ipa@ipavinhphuc.vn
Trang web: www.ipavinhphuc.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng Giám đốc IPA

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30
CN: Đóng cửa

Cán bộ giải quyết

Nguyễn Tiến Hạnh

Giám đốc IPA Vĩnh Phúc
Điện thoại: +84 983 275 525
Thư điện tử: hanhnt@ipavinhphuc.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License