Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
7
Nhận bản dịch tài liệu đã chứng thực
(last modified: 6/28/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

5 mn  -  20 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Công ty Dịch thuật hoặc biên dịch viên


List of translation companies in Vinh Phuc List of translation companies in Vinh Phuc

Kết quả dự kiến

Bản dịch giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã chứng thực 01 - Bản dịch giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã chứng thực
Bản dịch báo cáo tài chính đã kiểm toán năm gần nhất đã được chứng thực 01 - Bản dịch báo cáo tài chính đã kiểm toán năm gần nhất đã được chứng thực
Bản dịch sao kê tài khoản đã chứng thực 01 - Bản dịch sao kê tài khoản đã chứng thực
Hóa đơn thuế GTGT (của công ty dịch thuật) 01 - Hóa đơn thuế GTGT (của công ty dịch thuật)

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Phiếu thu (tạm ứng phí dịch thuật) (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn

Thông tin bổ sung

Khi nhận bản dịch, nhà đầu tư phải thanh toán toàn bộ chi phí dịch thuật còn lại (hoặc toàn bộ phí dịch thuật trong trường hợp không phải đặt cọc) và nhận hóa đơn VAT.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License