Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
4
Nhận giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
(last modified: 6/3/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

10 mn  -  20 mn

Kết quả dự kiến

Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (chuyển đổi loại hình - ngoài KCN) Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (chuyển đổi loại hình - ngoài KCN)

Các yêu cầu

1.
Biên nhận hồ sơ (Sở KHĐT) (Bản gốc )
2. Giấy chứng nhận đầu tư
Giấy chứng nhận đầu tư (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 108/2006/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22/9/2006 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Đầu tư
Nghị định số 108/2006/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22/9/2006 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Đầu tư
Điều 41
2. Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 19/10/2006 ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 19/10/2006 ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
Điều 41

Ai xác nhận thông tin này?

02/06/2015
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License