Danh mục các bước
(Tổng số bước: 8)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Xin cấp mới giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (3)
Thay đổi thông tin về chủ tài khoản  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
4
Nhận giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
(last modified: 6/3/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

10 mn  -  20 mn

Kết quả dự kiến

Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

Các yêu cầu

1.
Biên nhận hồ sơ (Sở KHĐT) (Bản gốc )
2. Giấy chứng nhận đầu tư
Giấy chứng nhận đầu tư (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 108/2006/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22/9/2006 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Đầu tư
Nghị định số 108/2006/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22/9/2006 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Đầu tư
Điều 41
2. Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 19/10/2006 ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 19/10/2006 ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
Điều 41

Ai xác nhận thông tin này?

02/06/2015
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License