Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Department of Natural Resourses and Environment

address Địa chỉ:
Hai Ba Trung Street, Dong Da Ward
telephone Điện thoại:
(+84) 211 386 2511
mail Thư điện tử:

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Bộ phận Một cửa

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License