Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Phòng Giao dịch Kho bạc TP. Vĩnh Yên

address Địa chỉ:
Số 59, đường Hùng Vương, phường Hội Hợp
telephone Điện thoại:
+84 211 3710 611

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Bộ phận thủ quỹ (Kho bạc)

T2: 07:00-11:30, 13:30-16:30
T3: 07:00-11:30, 13:30-16:30
T4: 07:00-11:30, 13:30-16:30
T5: 07:00-11:30, 13:30-16:30
T6: 07:00-11:30, 13:30-16:30
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa
Hà Thị Thanh
Kiểm ngân

Bộ phận Kế toán

T2: 07:00-11:30, 13:30-16:30
T3: 07:00-11:30, 13:30-16:30
T4: 07:00-11:30, 13:30-16:30
T5: 07:00-11:30, 13:30-16:30
T6: 07:00-11:30, 13:30-16:30
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa
Phí Lê Anh
Kế toán viên
Điện thoại  +84 211 3710 611
Hà Thị Thanh
Kiểm ngân
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License