Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Bất kỳ đơn vị cho thuê

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Ban Quản lý tòa nhà

Nguyễn Văn Nam
Nhân viên Marketing
Điện thoại  +84 989 742 346
Thư điện tử  namnv.vgpipe@gmail.com
Hoàng Văn Nội
Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại  +84 211 3710 172
Thư điện tử  hvnoi.vph@gdt.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License