Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

document type goToLink Hộ chiếu hoặc CMND của người nộp hồ sơ
document type goToLink Lệnh chuyển tiền/Ủy nhiệm chi
document type goToLink Phiếu thu
document type goToLink Phiếu thu
document type goToLink Phiếu thu
document type goToLink Phiếu thu (tạm ứng phí dịch thuật)
document type goToLink Hóa đơn khắc dấu và đăng ký mẫu dấu
document type goToLink Hóa đơn khắc dấu và đăng ký mẫu dấu
document type goToLink Biên lai thu lệ phí CNLS/HPHLS
document type goToLink Phiếu thu
document type goToLink Phiếu thu (thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng)
document type goToLink Phiếu thu (thẩm định hồ sơ thiết kế)
document type goToLink Phiếu thu (thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng)
document type goToLink Phiếu thu (hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD)
document type goToLink Phiếu thu (hồ sơ thiết kế PCCC)
document type goToLink Phiếu thu (hồ sơ thiết kế PCCC)
document type goToLink Phiếu thu (hồ sơ thiết kế PCCC)
document type goToLink Phiếu thu (dịch vụ bồi thường và GPMB)
document type goToLink Phiếu thu (Chuyển nhượng QSDĐ)
document type goToLink Phiếu thu (lập bản đồ quy hoạch địa điểm)
document type goToLink Phiếu thu (GCNQSDĐ)
document type goToLink Phiếu thu (GCNQSDĐ)
document type goToLink Phiếu thu (GCNQSDĐ)
document type goToLink Hoá đơn thanh toán (Báo)
document type goToLink Chứng từ thanh toán (Đăng báo)
document type goToLink Hoá đơn thanh toán (Báo)
document type goToLink Chứng từ thanh toán (Báo)
document type goToLink Chứng từ thanh toán (Báo)
document type goToLink Chứng từ thanh toán (Báo)
1 2 3 4 next
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License