Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

document type goToLink Đĩa CD chứa nội dung báo cáo ĐTM
document type goToLink Đĩa CD chứa nội dung báo cáo ĐTM
document type goToLink Tờ trình thu hồi và giao cho thuê đất của UBND cấp huyện
document type Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đã ký)
document type goToLink Văn bản thỏa thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc
document type goToLink Giấy chứng nhận đăng ký thuế điều chỉnh
document type Điều lệ công ty sửa đổi
document type goToLink Báo cáo ĐTM sửa đổi
document type goToLink Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (Trong KCN)
document type goToLink Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (Ngoài KCN)
document type goToLink Thông tin/tài liệu về ý tưởng và yêu cầu thiết kế công trình
document type goToLink Văn bản đề nghị thẩm duyệt Báo cáo ĐTM
document type Tờ khai hợp pháp hoá lãnh sự
document type Văn bản xin giới thiệu địa điểm
document type Đơn xin cấp Giấy CNĐT (PL.I-3)
document type Đơn đề nghị xin cấp Chứng chỉ quy hoạch
document type Đơn xin thuê đất
document type Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ
document type goToLink lightBulb Đề nghị mở tài khoản lần đầu - Đăng ký thông tin khách hàng
document type Tờ khai đăng ký thuế
Biên nhận hồ sơ (Sở KHĐT)
Biên nhận hồ sơ (Sở KHĐT)
document type goToLink Biên nhận hồ sơ (Ban QL các KCN)
document type goToLink Phiếu nhận hồ sơ (BQLKCN)
document type goToLink Phiếu nhận và chuyển hồ sơ (đối với GCNĐT - ngoài KCN)
document type goToLink Lịch hẹn
document type goToLink Phiếu hẹn trả kết quả
document type goToLink Phiếu hẹn trả kết quả
document type goToLink Phiếu hẹn trả kết quả
document type goToLink Phiếu hẹn trả kết quả
1 2 3 ... 6 next
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License