Vĩnh Phúc - Điểm đến của nhà đầu tư thông minh

Hỗ trợ nhà đầu tư suốt đời dự án

Quyết tâm minh bạch thủ tục hành chính

Hướng dẫn từng bước thực hiện thủ tục đầu tư 

Khuyến khích tăng trưởng xanh và bền vững

Cơ hội và tiềm năng phát triển du lịch

Chào mừng đến Hệ thống Quy định điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Hệ thống quy định điện tử Vĩnh Phúc là cơ sở dữ liệu trực tuyến được thiết kế nhằm tăng cường tính minh bạch toàn diện trong việc thực hiện thủ tục đầu tư tại Vĩnh Phúc. Hệ thống được xây dựng bởi Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Hệ thống mô tả quy trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư nước ngoài trong và ngoài khu công nghiệp. Tại Vĩnh Phúc có trên 18 khu công nghiệp với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư.

Các thủ tục hành chính được mô tả chi tiết thành từng bước thực hiện dưới góc nhìn của nhà đầu tư. Trong mỗi bước, nhà đầu tư có thể nắm rõ: thông tin liên hệ của cơ quan/bộ phận/cá nhân có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính: các biểu mẫu, thành phần hồ sơ; chi phí; thời gian và căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính. Nếu thấy có thông tin không chính xác, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua chức năng "Báo cáo thông tin không chính xác" ở bên dưới giao diện của mỗi bước. 

Hệ thống minh bạch Xem 
Hoạt động như thế nào
Liên hệ Xem 
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License